کار و استخدام در تربت جام

استخدام مهندس عمران

مهندس عمران جهت امور نظارت با حداقل 10 سال سابقه در اجرا و نظارت همکاران با پروانه در اولویت هستند بومی و ساکن تربت جام دارا بودن وسیله نقلیه با حقوق ت...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | راد